Obrazac - Punomoć C - Zastupnika malodobnog umjetnika izvođača

U ime maloljetnih umjetnika izvođača – državljana Republike Hrvatske punomoć potpisuju i prava ostvaruju njihovi zakonski zastupnici kojim ovlašćuju HUZIP za zaštitu prava zastupanog umjetnika izvođača za cijeli svijet.

Molimo Vas da u predviđena polja upišete svoje podatke. Polja označena zvjezdicom su obvezna.

Ime i prezime malodobnog umjetnika izvođača: *
Adresa prebivališta malodobnog umjetnika izvođača (ulica, grad, poštanski broj, država): *
Ime i prezime zakonskog zastupnika: *
Adresa prebivališta zakonskog zastupnika (ulica, grad, poštanski broj, država): *
Telefon:
Mobitel:
E-mail:
MBG ili br. osobne iskaznice: *
OIB: *
Naziv banke: *
IBAN žiro računa: *
Vlasnik računa: *
Osiguranik II. stupa mirovinskog osiguranja: *
Obveznik PDV-a (opcionalno):
Vodim poslovne knjige (opcionalno):

Osobni podaci zastupanog umjetnika izvođača

Ime: *
Prezime: *
Umjetničko ime:
Djevojačko prezime:
Spol: *
Datum rođenja: *
Mjesto: *
Država: *
MBG ili br. osobne iskaznice: *
OIB: *
Država prebivališta: *
Izvođačko svojstvo:
Navesti sva glazbala koja koristi na snimkama:
Član orkestra/grupe (navesti naziv i datum pristupanja):
Prijašnji angažmani u orkestru/grupi:
od do
od do
od do
 
 


Popunjeni obrazac potrebno je nakon preuzimanja isprintati, vlastoručno potpisati na svim za to predviđenim mjestima te poslati redovnom poštom na adresu:

HUZIP
Ivana Broza 8A
10000 Zagreb