Obrazac - Punomoć E

U ime maloljetnih umjetnika izvođača – državljana Republike Hrvatske punomoć potpisuju i prava ostvaruju njihovi zakonski zastupnici kojim ovlašćuju HUZIP za zaštitu prava zastupanog umjetnika izvođača za cijeli svijet.

Molimo Vas da u predviđena polja upišete svoje podatke. Polja označena zvjezdicom su obvezna.

Ime i prezime mldb. nasljednika prava: *
Ime i prezime ostavitelja: *
Ime i prezime zak. zastupnika: *
Adresa prebivališta zastupnika (ulica, grad, poštanski broj, država): *
MBG ili br. osobne iskaznice: *
OIB: *
Telefon:
Mobitel:
E-mail:
Naziv banke: *
IBAN žiro računa: *
Obveznik PDV-a (opcionalno):
Vodim poslovne knjige (opcionalno):

Osobni podaci zastupanog malodobnog nasljednika prava

Ime: *
Prezime: *
Djevojačko prezime:
Spol: *
OIB dodijeljen od Porezne uprave Republike Hrvatske:
Datum rođenja: *
Mjesto: *
Država: *
MBG ili br. osobne iskaznice: *
Država prebivališta: *

Osobni podaci ostavitelja - umjetnika izvođača

Ime: *
Prezime: *
Umjetničko ime:
Djevojačko prezime:
Spol: *
Datum rođenja: *
Mjesto: *
Država: *
OIB dodijeljen od Porezne uprave Republike Hrvatske:
MBG ili br. osobne iskaznice: *
Država prebivališta: *
Izvođačko svojstvo:
Navesti sva glazbala koja koristi na snimkama:
Član orkestra/grupe (navesti naziv i datum pristupanja):
Prijašnji angažmani u orkestru/grupi:
od do
od do
 
 


Popunjeni obrazac potrebno je nakon preuzimanja isprintati, vlastoručno potpisati na svim za to predviđenim mjestima te poslati redovnom poštom na adresu:

HUZIP
Ivana Broza 8A
10000 Zagreb