PODATKE KOJE ĆETE UNOSITI U FORMULAR NAVODITE POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU. PRIJAVA ĆE BITI VAŽEĆA KADA JU ISPUNITE I POTPIŠETE, TE NAM JE DOSTAVITE POŠTOM ILI OSOBNO.

 

Izmjena podataka

Molimo članove da nam u najkraćem roku dostavite svaku eventualnu izmjenu osobnih podataka na slijedećem obrascu:

OBRAZAC IZMJENE PODATAKA


Ukoliko vam je potrebna pomoć pri ispunjavanju obrazaca, slobodno nas kontaktirajte:
 

Ivana Broza 8A

10000 ZAGREB, CROATIA

tel: 01/3033600 (centrala) fax: 01/3033630

E-mail: huzip@huzip.hr