Nasljednici preminulog umjetnika izvođača imaju pravo na njegovu naknadu za svo vrijeme trajanja izvođačkog prava na snimkama na kojima je pokojnik učestvovao.

Potrebna dokumentacija za učlanjenje u HUZIP

- Preslika Rješenja o nasljeđivanju u kojem je izričito navedeno da ostavinu pokojnika
   sačinjavaju njegova prava umjetnika izvođača;
- Ispunjena i vlastoručno potpisana Punomoć B

- Preslika osobne iskaznice

Obrazac Punomoći, popunjen svim podacima i vlastoručno potpisan na svim za to predviđenim mjestima, potrebno je, zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom, poslati redovnom poštom na adresu:

HUZIP
Ivana Broza 8A
10000 Zagreb

 

Postupak

Nasljednici preminulog umjetnika izvođača trebaju na ostavinskoj raspravi priložiti Potvrdu iz koje je vidljivo da ostavinu pokojnika sačinjavaju prava umjetnika izvođača.
Navedenu Potvrdu izdaje HUZIP temeljem osobnog zahtjeva nasljednika.

Ukoliko je već doneseno Rješenje o nasljeđivanju u kojem nisu izričito navedena prava umjetnika izvođača potrebno je, u istom javnobilježničkom uredu koji je donio prvotno Rješenje o nasljeđivanju, naknadno pokrenuti ostavinski postupak radi naknadno pronađene imovine. Za pokretanje navedenog postupka potrebno je u javnobilježničkom uredu priložiti gore navedenu HUZIP-ovu Potvrdu.

Punomoć

Nasljednici preminulog umjetnika izvođača potpisuju posebnu Punomoć B kojim ovlašćuju HUZIP za zaštitu njihovih naslijeđenih prava.

PUNOMOĆ B - PUNOMOĆ NASLJEDNIKA PRAVA IZVOĐAČA
 


Malodobni nasljednik prava

U ime malodobnog nasljednika preminulog umjetnika izvođača punomoć potpisuje i prava ostvaruje njegov zakonski zastupnik kojom ovlašćuje HUZIP za zaštitu prava zastupanog nasljednika prava za cijeli svijet.

PUNOMOĆ E - ZASTUPNIKA MALODOBNOG NASLJEDNIKA PRAVA

 


Prijava snimljene izvedbe

Nasljednici preminulog umjetnika izvođača koji za života nije bio član HUZIP-a dužni su prijaviti istinite i cjelovite podatke o svim njegovim snimljenim izvedbama. Ispravna prijava snimljenih izvedbi utječe na pravilnu evidenciju i raspodjelu naknade.

Snimljene izvedbe se mogu prijaviti
- putem online aplikacije: ONLINE.HUZIP.HR
- putem obrasca (OBRAZAC - PRIJAVA SNIMLJENE IZVEDBE)  kojeg je potrebno ispuniti, potpisati i dostaviti redovnom poštom ili osobno. Molimo Vas da se ovom opcijom koristite u krajnjoj nuždi jer se ovaj obrazac NE može slati elektronskim putem.

Za korištenje online aplikacije potrebno je ispuniti ZAHTJEV ZA PRISTUP ONLINE HUZIP APLIKACIJI.
 

Izmjena podataka

Molimo Vas da nam u najkraćem roku dostave svaku eventualnu izmjenu osobnih podataka na slijedećem obrascu:

OBRAZAC IZMJENE PODATAKA


Za izdavanje Potvrde za ostavinsku raspravu, te ukoliko vam je potrebna pomoć pri ispunjavanju obrazaca, slobodno nas kontaktirajte:

Ivana Broza 8A
10000 ZAGREB, CROATIA
tel: 01/3033600 (centrala) fax: 01/3033630
E-mail: huzip@huzip.hr