Potrebna dokumentacija za učlanjenje u HUZIP

- Ispunjena i vlastoručno potpisana Punomoć D

- Preslika putovnice ili nekog drugog identifikacijskog dokumenta

- Preslika kartice bankovnog računa

Obrazac Punomoći, popunjen svim podacima i vlastoručno potpisan na svim za to predviđenim mjestima, potrebno je, zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom, poslati redovnom poštom na adresu:

HUZIP
Ivana Broza 8A
10000 Zagreb

 

Punomoć

Umjetnici izvođači - strani državljani ispunjavaju punomoć D kojom povjeravaju HUZIP-u ostvarivanje svojih izvođačkih prava.

PUNOMOĆ D

 


Punomoć - OIB

Svaki član HUZIP-a mora za potrebe isplate naknade HUZIP-u dostaviti svoj osobni identifikacijski broj (OIB). Inozemni član, koji već ne posjeduje svoj OIB, mora isti zatražiti kod Porezne uprave RH. U tu svrhu inozemni član može ovlastiti  HUZIP da to učini umjesto njega. U tu svrhu potrebno je dostaviti ispunjene i potpisane slijedeće dokumente:

- Ispunjenu i potpisanu punomoć za OIB koju trebate ovjeriti kod javnog bilježnika.
   PUNOMOĆ – OIB


- Ispunjen i potpisan zahtjev za dodjeljivanje OIB-a
   Zahtjev za OIBPrijava snimljene izvedbe

Svi članovi HUZIP-a dužni su najkasnije do 15. siječnja tekuće godine prijaviti istinite i cjelovite podatke o svim svojim novim snimljenim izvedbama u protekloj kalendarskoj godini. Ispravna prijava snimljenih izvedbi utječe na pravilnu evidenciju i raspodjelu naknade.


Snimljene izvedbe se mogu prijaviti:
- putem online aplikacije: ONLINE.HUZIP.HR
- putem obrasca (OBRAZAC - PRIJAVA SNIMLJENE IZVEDBE)  kojeg je potrebno ispuniti, potpisati i dostaviti redovnom poštom ili osobno. Molimo Vas da se ovom opcijom koristite u krajnjoj nuždi jer se ovaj obrazac NE može slati elektronskim putem.

Za korištenje online aplikacije potrebno je ispuniti ZAHTJEV ZA PRISTUP ONLINE HUZIP APLIKACIJI.
 

Izmjena podataka

Molimo članove da nam u najkraćem roku dostavite svaku eventualnu izmjenu osobnih podataka na slijedećem obrascu:

OBRAZAC IZMJENE PODATAKAUkoliko vam je potrebna pomoć pri ispunjavanju obrazaca, slobodno nas kontaktirajte:

Ivana Broza 8A
10000 ZAGREB, CROATIA
tel: +385 1/303-3617
E-mail: clanovi@huzip.hr