PODATKE KOJE ĆETE UNOSITI U FORMULAR NAVODITE POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU.
 

Prijava snimljene izvedbe

Svi članovi HUZIP-a dužni su najkasnije do 15. siječnja tekuće godine prijaviti istinite i cjelovite podatke o svim svojim novim snimljenim izvedbama u protekloj kalendarskoj godini. Ispravna prijava snimljenih izvedbi utječe na pravilnu evidenciju i raspodjelu naknade.

Snimljene izvedbe se mogu prijaviti
- putem online aplikacije: ONLINE.HUZIP.HR
- putem obrasca (OBRAZAC - PRIJAVA SNIMLJENE IZVEDBE)  kojeg je potrebno ispuniti, potpisati i dostaviti redovnom poštom ili osobno. Molimo Vas da se ovom opcijom koristite u krajnjoj nuždi jer se ovaj obrazac NE može slati elektronskim putem.


Za korištenje online aplikacije potrebno je ispuniti ZAHTJEV ZA PRISTUP ONLINE HUZIP APLIKACIJI.

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri ispunjavanju obrazaca, slobodno nas kontaktirajte:

Ivana Broza 8A
10000 ZAGREB, CROATIA
tel: 01/3033600 (centrala) fax: 01/3033630
E-mail: huzip@huzip.hr