Potrebna dokumentacija za učlanjenje u HUZIP

- Ispunjena i vlastoručno potpisana Punomoć A
- Preslika osobne iskaznice

Obrazac Punomoći, popunjen svim podacima i vlastoručno potpisan na svim za to predviđenim mjestima, potrebno je, zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom, poslati redovnom poštom na adresu:

HUZIP
Ivana Broza 8A
10000 Zagreb

 

Punomoć

Umjetnici izvođači – državljani Republike Hrvatske ispunjavaju Punomoć A kojom povjeravaju HUZIP-u ostvarivanje svojih izvođačkih prava za cijeli svijet.

PUNOMOĆ A - OSNOVNA PUNOMOĆ


Umjetnici izvođači – državljani Republike Hrvatske koji žele isključiti zaštitu HUZIP-a za područje pojedinih država, kao i članovi HUZIP-a koji su zaštitu svojih prava osim HUZIP-u već povjerili drugim udrugama za zaštitu prava umjetnika izvođača za područje pojedinih država moraju se javiti u HUZIP i navesti za koje sve države žele isključiti zaštitu, nakon čega će im se dostaviti poseban tekst Punomoći A (W-).
 

 
Prijava snimljene izvedbe

Svi članovi HUZIP-a dužni su najkasnije do 15. siječnja tekuće godine prijaviti istinite i cjelovite podatke o svim svojim novim snimljenim izvedbama u protekloj kalendarskoj godini. Ispravna prijava snimljenih izvedbi utječe na pravilnu evidenciju i raspodjelu naknade.

Snimljene izvedbe se mogu prijaviti
- putem online aplikacije: ONLINE.HUZIP.HR
- putem obrasca (OBRAZAC - PRIJAVA SNIMLJENE IZVEDBE)  kojeg je potrebno ispuniti, potpisati i dostaviti redovnom poštom ili osobno. Molimo Vas da se ovom opcijom koristite u krajnjoj nuždi jer se ovaj obrazac NE može slati elektronskim putem.

Za korištenje online aplikacije potrebno je ispuniti ZAHTJEV ZA PRISTUP ONLINE HUZIP APLIKACIJI.

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri ispunjavanju obrazaca, slobodno nas kontaktirajte:

Ivana Broza 8A
10000 ZAGREB, CROATIA
tel: 01/3033600 (centrala) fax: 01/3033630
E-mail: huzip@huzip.hr