Potrebna dokumentacija za učlanjenje u HUZIP

- Ispunjena i vlastoručno potpisana Punomoć C
- Preslika osobne iskaznice malodobnog umjetnika izvođača

Obrazac Punomoći, popunjen svim podacima i vlastoručno potpisan na svim za to predviđenim mjestima, potrebno je, zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom, poslati redovnom poštom na adresu:

HUZIP
Ivana Broza 8A
10000 Zagreb

 

Punomoć

U ime malodobnog umjetnika izvođača punomoć potpisuje i prava ostvaruje njihov zakonski zastupnik kojom ovlašćuje HUZIP za zaštitu prava zastupanog umjetnika izvođača.

PUNOMOĆ C - ZASTUPNIKA MALODOBNOG UMJETNIKA IZVOĐAČA

Prijava snimljene izvedbe

U ime malodobnog umjetnika izvođača, njegov zastupnik je dužan najkasnije do 15. siječnja tekuće godine prijaviti istinite i cjelovite podatke o svim njihovim novim snimljenim izvedbama u protekloj kalendarskoj godini. Ispravna prijava snimljenih izvedbi utječe na pravilnu evidenciju i raspodjelu naknade.

Snimljene izvedbe se mogu prijaviti
- putem online aplikacije: ONLINE.HUZIP.HR
- putem obrasca (OBRAZAC - PRIJAVA SNIMLJENE IZVEDBE)  kojeg je potrebno ispuniti, potpisati i dostaviti redovnom poštom ili osobno. Molimo Vas da se ovom opcijom koristite u krajnjoj nuždi jer se ovaj obrazac NE može slati elektronskim putem.

Za korištenje online aplikacije potrebno je ispuniti ZAHTJEV ZA PRISTUP ONLINE HUZIP APLIKACIJI.


Izmjena podataka

Molimo vas da nam u najkraćem roku dostave svaku eventualnu izmjenu osobnih podataka na slijedećem obrascu:

OBRAZAC IZMJENE PODATAKA


Ukoliko vam je potrebna pomoć pri ispunjavanju obrazaca, slobodno nas kontaktirajte:

Ivana Broza 8A
10000 ZAGREB, CROATIA
tel: 01/3033600 (centrala) fax: 01/3033630
E-mail: huzip@huzip.hr