Potrebna dokumentacija za učlanjenje u HUZIP

- Ispunjena i vlastoručno potpisana Punomoć A
- Preslika osobne iskaznice

Obrazac Punomoći, popunjen svim podacima i vlastoručno potpisan na svim za to predviđenim mjestima, potrebno je, zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom, poslati redovnom poštom na adresu:

HUZIP
Ivana Broza 8A
10000 Zagreb

 

Punomoć

Umjetnici izvođači – državljani Republike Hrvatske ispunjavaju Punomoć A kojom povjeravaju HUZIP-u ostvarivanje svojih izvođačkih prava za cijeli svijet.

PUNOMOĆ A - OSNOVNA PUNOMOĆ


Umjetnici izvođači – državljani Republike Hrvatske koji žele isključiti zaštitu HUZIP-a za područje pojedinih država, kao i članovi HUZIP-a koji su zaštitu svojih prava osim HUZIP-u već povjerili drugim udrugama za zaštitu prava umjetnika izvođača za područje pojedinih država moraju se javiti u HUZIP i navesti za koje sve države žele isključiti zaštitu, nakon čega će im se dostaviti poseban tekst Punomoći A (W-).
 

 
Prijava snimljene izvedbe

Umjetnici izvođači dužni su pri učlanjenju prijaviti sve svoje snimljene izvedbe, a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine prijaviti istinite i cjelovite podatke o svim svojim novim snimljenim izvedbama u protekloj kalendarskoj godini. Ispravna prijava snimljenih izvedbi utječe na pravilnu evidenciju i raspodjelu naknade.

Snimljene izvedbe se mogu prijaviti
- putem obrasca (OBRAZAC - PRIJAVA SNIMLJENE IZVEDBE) kojeg je potrebno ispuniti, potpisati i dostaviti redovnom poštom ili osobno,
- putem online aplikacije.
Za korištenje online aplikacije potrebno je ispuniti ZAHTJEV ZA PRISTUP ONLINE HUZIP APLIKACIJI.

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri ispunjavanju obrazaca, slobodno nas kontaktirajte:

Ivana Broza 8A
10000 ZAGREB, CROATIA
tel: 01/3033600 (centrala) fax: 01/3033630
E-mail: huzip@huzip.hr