• 10.11.2010

Obzirom na činjenicu da je aktulanim odlukama EK-a ukinuta mogućnost odnosno pravo na ekskluzivnost mandata članova samo za jednu organizaciju kolektivne zaštite, te

 

Obzirom na činjenicu da posljedično tome bilo koji izvođač iz bilo koje zemlje može biti članom u više različitih organizacija kolektivne zaštite, no za različite teritorije i/ili za različite vrste prava

 

Obzirom na činjenicu da je posljedično ovim novim pravilima došlo do porasta dvostrukih mandata u kojima izvođači , koristeći svoje pravo odabira nisu u cijelosti jasno izrazili svoju punomoć u pogledu teritorija i/ili vrste prava, pa se u procesu međunarodne razmjene javljaju situacije da dvije ili više organizacija potražuju naknadu putem bilateralnih ugovora za jedno te istog izvođača

 

Obzirom da se problem javio posebice u trenutku implementacije nove verzije međunarodne baze izvođača IPD3
Upravni odbor HUZIP-a, na svojoj sjednici od dana 15. prosinca 2010. godine donio je sljedeću

 

O D L U K U
o načinu rješavanja dvostrukih mandata članova

 

 1. HUZIP će u pitanjima rješavanja dvostrukih mandata u cijelosti pratiti i postupati u skladu s odlukama i preporukama donesene na nivou SCAPR-a i IPDA-a.

 2. U trenutku donošenja ove odluke unutar radnih tijela SCAPR-a usuglašen je sljedeći stav i princip:

  • Pravilo broj 1 – odabir izvođača

   • U slučaju uočavanja dvostrukog mandata sve (obje) udruge dužne su obavijestiti svog člana o problemu i zatražiti njegovo pisano izjašnjavanje o njegovom mandatu (koja udruga ima mandat za koja prava i za koji teritorij).

   • Udruge su dužne o tome neodložno obavijestiti člana i ostaviti mu primjereni rok za izjašnajvanje (HUZIP – 30 dana).

   • Mandat bi unutar zajedničkog međunarodnog sustava trebao biti riješen unutar 3 mjeseca od dana saznanja za postojanje dvostrukog mandata
  • Pravilo broj 2 – odluka društva koje isplaćuje naknadu u bilateralnoj razmjeni

   • U slučaju da nije došlo do izjašnjavanja izvođača o njegovoj pripadnosti određenoj organizaciji, sve uključene udrgue priznaju pravo na donošenje odluke onoj organizaciji koja je prikupila naknadu i isplaćuje je da – sukladno vlastitim pravilima i najvišem stupnju pravne sigurnosti izvrši odabir organizacije kojoj će za predmetnog izvođača isplatiti naknadu. Organizacija koja isplaćuje i organizacija koja prima naknadu zaključit će posebnu klauzulu o odgovornosti za isplaćena sredstva prema kojoj odgovornost seže isključivo do visine isplaćene naknade za spornog izvođača i to na način da istu naknadu isplati izvođaču, ili u slučaju kasnijeg rješenja spora predmetnu naknadu vrati isplatitelju ili isplati ovlaštenoj organizaciji spornog izvođača.
 3. Za slučaj da izvođač ne odgovori

 1. U slučaju da izvođač ne postupi sukladno Pravilu 1, te se mora primijeniti Pravilo 2., ne može od HUZIP-a, ako je HUZIP organizacija koja NIJE primila isplatu tražiti isplatu, već isto mora potraživati od druge organizacije kojoj je dao mandat, a koja JE PRIMILA isplatu, ili se naknadno očitovati o drugačijem mandatu – nespornom mandatu HUZIP-a i onda zatražiti da HUZIP potražuje njegova sredstva od organizacija koje su njegovu naknadu razmijenile.