• 20.12.2010

18. prosinca 2010. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika " SAX ", - Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 11 sati održana je redovna godišnja skupština  Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Izbor Radnih tijela Skupštine
2. Izvješća o radu HUZIP-a:
a) izvješće Upravnog odbora,
b) financijsko izvješće, izvješće Revizije i izvješće o raspodjeli izvođačke naknade
c) izvješće Nadzornog odbora
3. Rasprava o izvješćima
4. Usvajanje izvješća i odluka
5. Poslovni i financijski plan za 2011. godinu.
6. Razno

 

Sve dodatne informacije i podatke članovi HUZIP-a mogu dobiti u Stručnoj službi HUZIP-a, 10 000 Zagreb, Ivana Broza 8a ili na tel.  01/ 30 33 600 u toku radnog vremena te putem e-mail-a huzip@huzip.hr  .