• 02.12.2011

 

Temeljem odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koje omogućavaju reprodukciju zaštićenih sadržaja za privatno ili drugo vlastito korištenje, a nositeljima prava na kompenzaciju u vidu naknade koja se plaća na uvezene uređaje za presnimavanje i prazne medije na koje se njihova djela presnimavaju (prazni CD i DVD, memorijske kartice, tvrdi diskovi i slično), kao i odredaba istog Zakona temeljem kojeg se dio prikupljenih sredstava namjenjuje za  stimulaciju  i potpore glazbene djelatnosti sa sadržajima koji promoviraju vrhunska umjetnička ostvarenja i raznolikosti glazbenog izričaja te koji doprinose kulturnom razvoju društva, a temeljem članaka 22. i 33., stavak 2. Statuta HUZIP-a i Pravilnika o „Fondu za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti“,
Upravni odbor HUZIP-a  raspisuje

N A T J E Č A J

 

za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u 2012. godini s namjenom za stimulaciju i sufinanciranje glazbene djelatnosti, aktivnosti umjetnika izvođača, glazbenih ansambala, grupa i njihovih strukovnih udruga, manifestacija glazbenog stvaralaštva sa svih  područja glazbene djelatnosti

 

I.         Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (dalje: HUZIP) ovim Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih umjetnika izvođača i njihovih strukovnih udruga, glazbenu djelatnost te glazbene manifestacije iz dijela sredstava prikupljenih u 2011. godini na ime prava na naknadu za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje, sukladno članku 167a. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07).

 

II.        Cilj je Natječaja poduprijeti i promovirati hrvatsku glazbenu djelatnost i prvenstveno izvođačku umjetnost u svim područjima glazbe te poduprijeti manifestacije i nagrade strukovnih udruga, smotre, natjecanja, koncerte, tematske cikluse i to na način da se stimulira isključivo kvaliteta i izvrsnost.

 

III.      Prilikom odlučivanja o stimulaciji i sufinanciranju, vodit će se računa o stilskoj raznolikosti i regionalnoj zastupljenosti projekata. Natjecatelji se moraju pridržavati svih propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava i odredaba ZAPSP-a.

 

IV.      Strukovne udruge za svoje vlastite projekte podnose HUZIP-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže potporu i sufinanciranje.

 

Umjetnici-izvođači, ansambli, grupe ili manifestacije (dalje: sudionici natječaja) podnose detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže potporu i sufinanciranje nadležnoj strukovnoj udruzi. Strukovne udruge procjenjuju svaki pojedini projekt, te se projekti koje strukovna udruga podrži uz preporuku prosljeđujuju HUZIP-u na daljnji postupak. Strukovne udruge su dužne o svojoj odluci obavjestiti sve sudionike natječaja čije projekte nije podržala i proslijedila u daljnju proceduru.

 

Konačnu odluku o potpori i visini potpore pojedinom projektu donosi UO HUZIP-a, ovisno o broju preporučenih projekata i raspoloživim sredstvima Fonda.

 

Dodijeljena sredstva uplaćuju se na račun strukovne udruge koja je izdala preporuku za pojedini projekt.

 

V.        U roku od 15 dana po izvršenju projekta, strukovna udruga za svoga člana umjetnika izvođača, dužna je dostaviti HUZIP-u dokumentaciju o rezultatima projekta i o utrošku dobivenih sredstava, koju HUZIP u svojem godišnjem izvješću mora proslijediti Ministarstvu kulture RH.

 

VI.      HUZIP može, putem strukovne udruge, dodjelu potpore uvjetovati određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju ili dodjeli nagrade i sl.

 

VII.     Odluku o dobitnicima potpore donijet će Upravni odbor HUZIP-a na prijedlog Stručnog povjerenstva HUZIP-a. Strukovne udruge dužne su korisnike potpore kao i sve sudionike natječaja obavjestiti o rezultatima.

 

VIII.   Natječaj se odvija u dva ciklusa i to:

 

- prvi ciklus u kojem se raspodjeljuju sredstva prikupljena u prvom polugodištu 2011. godine   
  do 30. siječnja 2012.;


- drugi ciklus u kojem se raspodjeljuju sredstva prikupljena u drugom polugodištu 2011. godine
do 18. lipnja 2012.

 

Sudionici natječaja moraju svoje prijave dostaviti strukovnim udrugama najkasnije do dana završetka svakog pojedinog ciklusa.

 

Strukovne udruge svoje prijedloge za natječaj moraju dostaviti HUZIP-u u roku od 10 dana od  završetka svakog ciklusa.

 

U Zagrebu, 2. prosinca 2011.   

 


 

Umjetnici-izvođači, ansambli, grupe ili manifestacije, podnose detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže potporu i sufinanciranje, temeljem Prijavnice nadležnoj strukovnoj udruzi:

  • Hrvatskoj glazbenoj uniji iz područja zabavne, pop, rock, narodne, etno, urbane glazbe te srodnih žanrova;
  • Hrvatskoj udruzi orkestralnih umjetnika iz svih područja klasične glazbe – orkestri i komorni ansambli i jazz glazbe;
  • Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika iz područja klasične glazbe – izvođači klasične glazbe, instrumentalni ili vokalni solisti;

 


REZULTATI NATJEČAJA -za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u 2012. godini