• 10.05.2018

OBAVIJEST IZVOĐAČIMA 
 
ČLANOVIMA  HRVATSKE ZAJEDNICE SAMOSTALNIH UMJETNIKA I
 
IZVOĐAČIMA KOJI SAMI UPLAĆUJU DOPRINOSE  
 
PREMA RJEŠENJU POREZNE UPRAVE
 
A NAKNADU PRIMAJU U NETO IZNOSU
 
 
 
Poštovani umjetnici izvođači članovi HUZIP-a 
 
budući se bliži konačni obračun i isplata izvođačkih naknada za 2017. godinu obavještavamo vas da radi izmjene Zakona o doprinosima, kao i prošle godine izvođači koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i naknada im se isplaćuje u neto iznosu  a članovi su HZSU ili sami uplaćuju doprinose prema rješenju Porezne uprave trebaju dostaviti dodatnu dokumentaciju kojom potvrđuju svoj status:
 
izvođači članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, kojima se  doprinosi za obvezna osiguranja uplaćuju iz sredstava državnog proračuna RH trebaju zatražiti  od HZSU e-mail-om: zajednica@hzsu.hr    potvrdu o članstvu u svrhu isplate izvođačke naknade,  a HZSU će potvrdu dostaviti na adresu HUZIP-a;
 
- izvođači koji profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost i sami plaćaju doprinose prema rješenju Porezne uprave,  trebaju dostaviti na adresu HUZIP-a kopiju rješenja Porezne uprave kojim im je utvrđena obveza doprinosa za tekuću 2018. godinu. Ako nemaju rješenje za tekuću godinu, onda treba dostaviti potvrdu iz Porezne uprave da sami obračunavaju i uplaćuju mjesečne doprinose .  Kopija rješenja ili potvrde može se dostaviti i skenirana na e-mail: huzip@huzip.hr
 
Napominjemo da izvođači samostalni umjetnici koji primaju naknadu u bruto iznosu i plaćaju predujam poreza na dohodak po rješenju Porezne uprave, nisu obvezni dostaviti navedene potvrde.
 
Izvođači članovi HUZIP-a koji ne pripadaju niti jednoj od navedenih kategorija umjetnika i nasljednici preminulih izvođača također NE TREBAJU DOSTAVLJATI NIKAKVE POTVRDE.