• 05.06.2018

Obavještavamo sve članove HUZIP-a, da je Stručna služba HUZIP-a izvršila obradu i provjeru obračuna Vaše izvođačke naknade za 2017. godinu, te je odlukom Upravnog odbora dana 4. lipnja 2018. započela isplata izvođačkih naknada temeljem važećih hrvatskih zakonskih odredaba, Pravilnika o raspodjeli HUZIP-a, i na osnovi Vaše punomoći kojom ste ovlastili HUZIP da, u sklopu sustava kolektivne zaštite koju provodi u Hrvatskoj, evidentira, naplati, obradi i isplati Vam godišnju naknadu s osnova korištenja fiksiranih izvedaba na kojima sudjelujete kao umjetnici izvođači.
 
Napominjemo da, obvezatnim usklađenjem postupanja sa europskom direktivom o kolektivnoj zaštiti prava, te s istom direktivom usklađenim našim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, kao i temeljem usklađivanja s novim sustavom međunarodne baze podataka umjetnika izvođača (VRDB2), a što je sve elaborirano i izglasano na Skupštini HUZIP-a 9.12.2017. godine, u obradu  i isplatu izvođačke naknade mogu ići samo i  isključivo točni podaci  o sudjelovanju pojedinih izvođača na snimkama. 
Konkretno, velika promjena u sustavu se odnosi  posebno na popis pratećih izvođača (članova pojedinih orkestara, zborova i većih instrumentalnih sastava) jer svaka  snimka mora od sada sadržavati isključivo izvođače koji su stvarno sudjelovali na toj snimci te više nije moguće obračunavati naknadu članovima velikih ansambala prema godinama staža (naše lokalno rješenje svojedobno uvedeno za naše stare snimke 60-tih,70-tih, i 80-tih godina i drugih, gdje nisu postojali i još ne postoje popisi stvarnih pratećih  orkestralnih izvođača, a koje više nije u skladu s novim pravilima i zakonom). 
Zbog navedenog razloga, dio naših članova, uglavnom članova studijskih i velikih orkestara, primio je znatno manju naknadu nego prijašnjih godina.  Taj problem je moguće riješiti jedino na način da se na starim snimkama izvrše prijave onih izvođača koji su na njima stvarno sudjelovali, te da se tim izvođačima naknadno isplati naknada za sudjelovanje na tim snimkama.
Stoga će HUZIP u narednom razdoblju sa članovima, odnosno predstavnicima takvih orkestara pokušati dogovoriti način identifikacije postava na takvim starim snimkama.
Za glavne izvođače u novom sustavu nema značajniji promjena.
 
Dodatno uz isplatu izvođačke naknade za 2017. godinu naplaćenu od korisnika u Hrvatskoj, isplaćena je i izvođačka  naknada koju smo uspjeli evidentirati i naplatiti za naše članove iz slijedećih zemalja i za slijedeća razdoblja:
 
 
 
Mađarska (EJI) 2013. – 2016.
Njemačka (GVL) 2012. – 2015.
Belgija (PLAYRIGHT)          2012. - 2016.
Francuska (ADAMI) 2005. – 2015.
Velika Britanija (PPL) 2010. – 2016.
Rumunjska (CREDIDAM) 2013. – 2015.
Srbija (PI) 2013. – 2015.
Kanada (ARTISTI)                2007. – 2016.
Švedska (SAMI) 2008. – 2016.
Estonija EEL) 2009. – 2016.
Poljska (STOART) 2017.
Irska (RAAP) 2010. – 2016.
Nizozemska (SENA)            2014. – 2017.