• 12.02.2013

Temeljem odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koje omogućavaju reprodukciju zaštićenih sadržaja za privatno ili drugo vlastito korištenje, a nositeljima prava na kompenzaciju u vidu naknade koja se plaća na uvezene uređaje za presnimavanje i prazne medije na koje se njihova djela presnimavaju (prazni CD i DVD, memorijske kartice, tvrdi diskovi i slično), kao i odredaba istog Zakona temeljem kojeg se dio prikupljenih sredstava namjenjuje za  stimulaciju  i potpore glazbene djelatnosti sa sadržajima koji promoviraju vrhunska umjetnička ostvarenja i raznolikosti glazbenog izričaja te koji doprinose kulturnom razvoju društva, a temeljem članaka 22. i 33., stavak 2. Statuta HUZIP-a i Pravilnika o „Fondu za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti“,
Upravni odbor HUZIP-a  raspisuje

N A T J E Č A J


za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u 2013. godini s namjenom za stimulaciju i sufinanciranje glazbene djelatnosti, aktivnosti umjetnika izvođača, glazbenih ansambala, grupa i njihovih strukovnih udruga, manifestacija glazbenog stvaralaštva sa svih  područja glazbene djelatnosti

I.    Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (dalje: HUZIP) ovim Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih umjetnika izvođača i njihovih strukovnih udruga, glazbenu djelatnost te glazbene manifestacije iz dijela sredstava prikupljenih u 2012. godini na ime prava na naknadu za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje, sukladno članku 167a. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07).

II.    Cilj je Natječaja poduprijeti i promovirati hrvatsku glazbenu djelatnost i prvenstveno izvođačku umjetnost u svim područjima glazbe te poduprijeti manifestacije i nagrade strukovnih udruga, smotre, natjecanja, koncerte, tematske cikluse i to na način da se stimulira isključivo kvaliteta i izvrsnost.

III.    Prilikom odlučivanja o stimulaciji i sufinanciranju, vodit će se računa o stilskoj raznolikosti i regionalnoj zastupljenosti projekata. Natjecatelji se moraju pridržavati svih propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava i odredaba ZAPSP-a.

IV.    Strukovne udruge za svoje vlastite projekte podnose HUZIP-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže potporu i sufinanciranje.

Umjetnici-izvođači, ansambli, grupe ili manifestacije (dalje: sudionici natječaja) podnose detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže potporu i sufinanciranje nadležnoj strukovnoj udruzi. Strukovne udruge procjenjuju svaki pojedini projekt, te se projekti koje strukovna udruga podrži uz preporuku prosljeđujuju HUZIP-u na daljnji postupak. Strukovne udruge su dužne o svojoj odluci obavjestiti sve sudionike natječaja čije projekte nije podržala i proslijedila u daljnju proceduru.

Konačnu odluku o potpori i visini potpore pojedinom projektu donosi UO HUZIP-a, ovisno o broju preporučenih projekata i raspoloživim sredstvima Fonda.

Dodijeljena sredstva uplaćuju se na račun strukovne udruge koja je izdala preporuku za pojedini projekt.

V.    U roku od 15 dana po izvršenju projekta, strukovna udruga za svoga člana umjetnika izvođača, dužna je dostaviti HUZIP-u dokumentaciju o rezultatima projekta i o utrošku dobivenih sredstava, koju HUZIP u svojem godišnjem izvješću mora proslijediti Ministarstvu kulture RH.

VI.    HUZIP može, putem strukovne udruge, dodjelu potpore uvjetovati određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju ili dodjeli nagrade i sl.

VII.    Odluku o dobitnicima potpore donijet će Upravni odbor HUZIP-a na prijedlog Stručnog povjerenstva HUZIP-a. Strukovne udruge dužne su korisnike potpore kao i sve sudionike natječaja obavjestiti o rezultatima.

VIII.    Sudionici natječaja moraju svoje prijave dostaviti strukovnim udrugama najkasnije do dana 12. ožujka 2013. godine.

Strukovne udruge svoje prijedloge za natječaj moraju dostaviti HUZIP-u u roku od 10 dana po zaključenju Natječaja.

U Zagrebu, 12. veljače 2013.za Upravni odbor HUZIP-a
                                          Zvonimir Stanislav, predsjednik

 

REZULTATI NATJEČAJA -za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u 2013. godini