• 12.12.2009


Temeljem odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koje omogućavaju reprodukciju zaštićenih sadržaja za privatno ili drugo vlastito korištenje, a nositeljima prava na kompenzaciju u vidu naknade koja se plaća na uvezene uređaje za presnimavanje i prazne medije na koje se njihova djela presnimavaju (prazni CD i DVD, videokazete, memorijske kartice, tvrdi diskovi i slično), kao i odredaba istog Zakona temeljem kojeg se dio prikupljenih sredstava namjenjuje za stimulaciju i potpore glazbene djelatnosti sa sadržajima koji promoviraju vrhunska umjetnička ostvarenja i raznolikosti glazbenog izričaja te koji doprinose kulturnom razvoju društva, a temeljem članaka 22. i 33., stavak 2. Statuta HUZIP-a i Pravilnika o "Fondu za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti", Upravni odbor HUZIP-a otvara stalni

NATJEČAJza dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti s namjenom za stimulaciju i sufinanciranje glazbene djelatnosti, aktivnosti umjetnika izvođača, glazbenih ansambala, grupa i njihovih strukovnih udruga, manifestacija glazbenog stvaralaštva sa svih područja glazbene djelatnosti

I. Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (dalje: HUZIP) ovim Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih umjetnika izvođača i njihovih strukovnih udruga, glazbenu djelatnost te glazbene manifestacije iz dijela sredstava prikupljenih na ime prava na naknadu za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje, sukladno članku 167a. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07).

II. Cilj je Natječaja poduprijeti i promovirati hrvatsku glazbenu djelatnost i prvenstveno izvođačku umjetnost u svim područjima glazbe te poduprijeti manifestacije i nagrade strukovnih udruga, smotre, natjecanja, koncerte, tematske cikluse i to na način da se stimulira isključivo kvaliteta i izvrsnost.

III. Prilikom odlučivanja o stimulaciji i sufinanciranju, vodit će se računa o stilskoj raznolikosti i regionalnoj zastupljenosti projekata. Natjecatelji se moraju pridržavati svih propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava i odredaba ZAPSP-a.

IV. Strukovne udruge za svoje vlastite projekte podnose HUZIP-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže potporu i sufinanciranje.

Umjetnici-izvođači, ansambli, grupe ili manifestacije podnose detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže potporu i sufinanciranje nadležnoj strukovnoj udruzi. Strukovne udruge procjenjuju svaki pojedini projekt, te se projekti koje strukovna udruga podrži uz preporuku prosljeđujuju HUZIP-u na daljnji postupak.

Konačnu odluku o potpori i visini potpore pojedinom projektu donosi UO HUZIP-a, ovisno o broju preporučenih projekata i raspoloživim sredstvima Fonda.

Dodijeljena sredstva uplaćuju se na račun strukovne udruge koja je izdala preporuku za pojedini projekt.

V. U roku od 15 dana po izvršenju projekta, strukovna udruga za svoga člana umjetnika izvođača, dužna je dostaviti HUZIP-u dokumentaciju o rezultatima projekta i o utrošku dobivenih sredstava, koju HUZIP u svojem godišnjem izvješću mora proslijediti Ministarstvu kulture RH.

VI. HUZIP može, putem strukovne udruge, dodjelu potpore uvjetovati određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju ili dodjeli nagrade i sl.

VII. Odluku o dobitnicima potpore donijet će Upravni odbor HUZIP-a na prijedlog stručnog povjerenstva HUZIP-a, te izvijestiti korisnika potpore, putem strukovne udruge koja je poduprla projekt, u najkraćem mogućem roku.

VIII. Natječaj je trajnog karaktera s time da se za svaku tekuću godinu zaključuje 15.prosinca.

Upravni odbor HUZIP-a