• 30.11.2012

Upravni odbor HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA
(HUZIP) u skladu s člankom 22. Statuta HUZIP-a saziva redovnu godišnju

 

SKUPŠTINU


Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati u subotu,
15. prosinca 2012. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika “SAX“,
- Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 11 sati, za koju se predlaže
slijedeći

 

DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Izvješća o radu HUZIP-a:
     a) izvješće Upravnog odbora i Stručne službe,
     b) financijsko izvješće i izvješće o raspodjeli izvođačke naknade za 2011.god.
     c) izvješće o realizaciji međunarodnih ugovora
     d) izvješće Revizije
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Rasprava o izvješćima
5. Usvajanje izvješća i odluka
6. Kolektivna zaštita izvođačkih prava u kontekstu pristupanja Hrvatske EU
7. Poslovni i financijski plan za 2013. godinu.
8. Razno

 

Sve dodatne informacije i podatke članovi HUZIP-a mogu dobiti u Stručnoj
službi HUZIP-a, 10 000 Zagreb, Ivana Broza 8a ili na tel/ 30 33 600 u toku
radnog vremena te na e-mail huzip@huzip.hr

 

U Zagrebu, 19. studenoga 2012.

 

Upravni odbor HUZIP-a