• 28.12.2012

15. prosinca 2012. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika " SAX ", - Palmotićeva  22  u Zagrebu  s početkom u 11 sati,  održana je redovna skupština Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava –HUZIP,  sa slijedećim dnevnim redom:


1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Izvješća o radu HUZIP-a:
     a) izvješće Upravnog odbora i Stručne službe,
     b) financijsko izvješće i izvješće o raspodjeli izvođačke naknade za 2011.god.
     c) izvješće o realizaciji međunarodnih ugovora
     d) izvješće Revizije
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Rasprava o izvješćima
5. Usvajanje izvješća i odluka
6. Kolektivna zaštita izvođačkih prava u kontekstu pristupanja Hrvatske EU
7. Poslovni i financijski plan za 2013. godinu.
8. Razno


Sve dodatne informacije i podatke članovi HUZIP-a mogu dobiti u Stručnoj službi HUZIP-a, 10 000 Zagreb, Ivana Broza 8a ili na tel/ 30 33 600 u toku radnog vremena te na e-mail huzip@huzip.hr