• 25.11.2013

Upravni odbor  HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA  (HUZIP)  u skladu s člankom 22. Statuta HUZIP-a saziva izbornu

 

SKUPŠTINU


Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati u subotu, 14. prosinca 2013. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika “ SAX “, - Palmotićeva  22  u Zagrebu  s početkom u 11 sati, za koju se predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED


1. Izbor radnih tijela Skupštine
     a) izbor Radnog predsjedništva;
     b) izbor Izbornog povjerenstva;
     c) izbor Ovjerovitelja zapisnika.
2. Izvješće o radu Upravnog odbora i Stručne službe HUZIP-a
3. Financijsko izvješće
4. Izvješće  Nadzornog odbora
5. Rasprava i usvajanje izvješća
6. HUZIP u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske  EU
7. Izvođačka prava glazbenika na internetu
8. Razrješenje dosadašnjih i izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora HUZIP-a
9. Odbor za glazbu HUZIP-a
10. Razno

Sve dodatne obavijesti i podatke članovi HUZIP-a mogu dobiti u Stručnoj službi HUZIP-a,  Zagreb, Ivana Broza 8a ili na tel/ 30 33 600 u toku radnog vremena te putem e-maila: huzip@huzip.hr

 

U Zagrebu, 20. studenoga  2013.

 

Upravni odbor HUZIP-a