• 14.12.2013

14. prosinca 2013. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika " SAX ", - Palmotićeva  22  u Zagrebu  s početkom u 11 sati,  održana je izborna skupština
Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava –HUZIP,  sa slijedećim dnevnim redom:


1. Izbor radnih tijela Skupštine
     a) izbor Radnog predsjedništva;
     b) izbor Izbornog povjerenstva;
     c) izbor Ovjerovitelja zapisnika.
2. Izvješće o radu Upravnog odbora i Stručne službe HUZIP-a
3. Financijsko izvješće
4. Izvješće  Nadzornog odbora
5. Rasprava i usvajanje izvješća
6. HUZIP u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske  EU
7. Izvođačka prava glazbenika na internetu
8. Razrješenje dosadašnjih i izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora HUZIP-a
9. Odbor za glazbu HUZIP-a
10. Razno


Sve dodatne obavijesti i podatke članovi HUZIP-a mogu dobiti u Stručnoj službi HUZIP-a,  Zagreb, Ivana Broza 8a ili na tel/ 30 33 600 u toku radnog vremena te putem e-maila: huzip@huzip.hr