• 16.02.2014

Temeljem odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koje omogućavaju reprodukciju zaštićenih sadržaja za privatno ili drugo vlastito korištenje, a nositeljima prava na kompenzaciju u vidu naknade koja se plaća na uvezene uređaje za presnimavanje i prazne medije na koje se njihova djela presnimavaju (prazni CD i DVD, memorijske kartice, tvrdi diskovi i slično), kao i odredaba istog Zakona temeljem kojeg se dio prikupljenih sredstava namjenjuje za  stimulaciju i potpore glazbene djelatnosti sa sadržajima koji promoviraju vrhunska umjetnička ostvarenja i raznolikosti glazbenog izričaja te koji doprinose kulturnom razvoju društva, a temeljem članaka 22. i 33., stavak 2. Statuta HUZIP-a i Pravilnika o Fondu za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti,

Upravni odbor HUZIP-a  raspisujeN A T J E Č A J


za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti (dalje: Fond) u 2014. godini s namjenom za stimulaciju i sufinanciranje glazbene djelatnosti, aktivnosti umjetnika izvođača, glazbenih ansambala, grupa i njihovih strukovnih udruga, manifestacija glazbenog stvaralaštva sa svih  područja glazbene djelatnosti

I.    Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (dalje: HUZIP) ovim Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih umjetnika izvođača i njihovih strukovnih udruga, glazbenu djelatnost te glazbene manifestacije iz dijela sredstava prikupljenih u 2013. godini na ime prava na naknadu za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje, sukladno članku 167a. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07).

II.    Cilj je Natječaja poduprijeti i promovirati hrvatsku glazbenu djelatnost i prvenstveno izvođačku umjetnost i sve što je vezano uz djelatnost u svim područjima glazbe te poduprijeti manifestacije i nagrade, smotre, natjecanja, koncerte, tematske cikluse, notna izdanja i to na način da se stimulira i potiče isključivo kvaliteta i izvrsnost umjetnika izvođača.
Natječaj se ne odnosi za projekte izdavanja nosača zvuka i/ili slike.

III.    Prilikom odlučivanja o stimulaciji i sufinanciranju, vodit će se računa o kulturnoj i stilskoj raznolikosti te regionalnoj zastupljenosti projekata svih segmenata glazbene djelatnosti.
Natjecatelji se moraju pridržavati svih propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava i odredaba ZAPSP-a.

IV.    Umjetnici izvođači, ansambli, grupe, manifestacije i udruge (dalje: sudionici natječaja) podnose detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže potporu i sufinanciranje Stručnoj službi HUZIP-a. Svaki pojedini prijedlog projekta procjenjuje Stručno povjerenstvo Fonda koje utvrđuje da li je prijedlog projekta podesen u roku, da li sadrži sve potrebne podatke te da li projekt zadovoljava svrhu Fonda.

Konačnu odluku o potpori i visini potpore pojedinom projektu donosi UO HUZIP-a, ovisno o broju prijavljenih projekata i raspoloživim sredstvima Fonda.

V.    HUZIP može dodjelu potpore uvjetovati određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju ili dodjeli nagrade i sl.

VI.    HUZIP će o rezultatima Natječaja putem svoje internet stranice izvjestiti sve sudionike Natječaja.

VII.    U roku od 15 dana po izvršenju projekta, korisnici sredstava Fonda , dužni su dostaviti HUZIP-u dokumentaciju o rezultatima ostvarenog predloženog projekta kao i o utrošku dobivenih sredstava zajedno sa svom financijskom dokumentacijom, koju HUZIP u svojem godišnjem izvješću mora proslijediti Ministarstvu kulture RH.

VIII.    Sudionici natječaja moraju svoje prijave za dodjelu sredstava sa svim detaljima projekta dostaviti najkasnije do dana 7. ožujka 2014. godine na adresu Stručne službe HUZIP-a 10 000 ZAGREB, Ivana Broza 8a , s naznakom „ ZA NATJEČAJ“. Obrazac prijave objavljen je na službenoj internet stranici HUZIP-a.U Zagrebu, 12. veljače 2014.                                Upravni odbor HUZIP-a

 

PRIJAVNICA ZA PROGRAM IZ FONDA ZA POTICANJE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA I KULTURNE RAZNOLIKOSTI HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA ZA 2014.

 

Obavijest


Natječaj je završen s danom 7. ožujka 2014. u kojem roku je prispjelo 85 prijava projekata.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni odmah nakon procjene Stručnog povjerenstva i odluke Upravnog obora o raspodjeli sredstava.