• 05.12.2014

OBAVJEŠTAVAMO  ČLANOVE HUZIP-a DA ĆE SE NAŠA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA ODRŽATI U SUBOTU 20. 12. 2014.
 SA SLIJEDEĆIM  PRIJEDLOGOM DNEVNOG REDAUpravni odbor  HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA  (HUZIP)  u skladu s člankom 22.Statuta HUZIP-a saziva redovnu godišnju 


S K U P Š T I N U


Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava
koja će se održati u
subotu, 20. prosinca 2014. godine u
dvorani Kluba hrvatskih glazbenika “ SAX “, - Palmotićeva  22  u Zagrebu
s početkom u 11 sati, 
za koju se predlaže slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Izbor Radnih tijela Skupštine
     
2. Izvješća o radu HUZIP-a:
             
          a)  izvješće Upravnog odbora i Stručne službe,
          b) financijsko izvješće i izvješće o raspodjeli izvođačke naknade za 2013.god.
          c) izvješće o realizaciji međunarodnih ugovora
          d) izvješće Revizije
          e) izvješće inspekcijskog nadzora DZIV-a

 3.  Izvješće Nadzornog odbora
       
 4.  Rasprava o izvješćima

 5.  Usvajanje izvješća i odluka      

 6.  Usklađenje Statuta HUZIP-a s odredbama  novog Zakonom o udrugama

 7.  Izbor člana UO HUZIP-a iz redova dramskih umjetnika.

 8.  Poslovni i financijski plan za 2015. godinu

 9.  Internet distribucija glazbe  i zaštita izvođačkih prava
 
 10.Osnivanje udruge UNISON

 11.Razno


Sve dodatne informacije i podatke članovi HUZIP-a mogu dobiti u Stručnoj službi HUZIP-a, 
10 000 Zagreb,  Ivana Broza 8a ili na tel/ 30 33 600 u toku radnog vremena te putem e-mail-a huzip@huzip.hr


U Zagrebu,  5. prosinca  2014.                                                       Upravni odbor HUZIP-a