• 22.12.2014

OBAVIJEST - održana redovna skupština - 20.12.2014.

subotu, 20. prosinca 2014. godine
u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika “ SAX “,
- Palmotićeva  22  u Zagrebu s početkom u 11 sati,
održana je redovna skupština
Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava
 sa slijedećim dnevnim redom:

D N E V N I    R E D

1. Izbor Radnih tijela Skupštine
    
2. Izvješća o radu HUZIP-a:
            
          a)  izvješće Upravnog odbora i Stručne službe,
          b) financijsko izvješće i izvješće o raspodjeli izvođačke naknade za 2013. god.
          c) izvješće o realizaciji međunarodnih ugovora
          d) izvješće Revizije
          e) izvješće inspekcijskog nadzora DZIV-a

 3.  Izvješće Nadzornog odbora
      
 4.  Rasprava o izvješćima

 5.  Usvajanje izvješća i odluka     

 6.  Usklađenje Statuta HUZIP-a s odredbama  novog Zakonom o udrugama

 7.  Izbor člana UO HUZIP-a iz redova dramskih umjetnika.

 8.  Poslovni i financijski plan za 2015. godinu

 9.  Internet distribucija glazbe  i zaštita izvođačkih prava
 
 10.Osnivanje udruge UNISON

 11.Razno


Sve dodatne informacije i podatke članovi HUZIP-a mogu dobiti u Stručnoj službi HUZIP-a, 10 000 Zagreb,  Ivana Broza 8a ili na tel/ 30 33 600 u toku radnog vremena te putem e-mail-a huzip@huzip.hr