• 11.02.2015

Pozivamo vas da najkasnije do 31. ožujka 2015.  godine  pregledate, provjerite i eventualno ažurirate prijave svih svojih snimljenih izvedbi koje su prijavljene u HUZIP-ovu bazu podataka, a naročito one koje su snimljene do 31. prosinca 2010. godine.

 

S danom 31. ožujka o.g. snimke nastale prije 31. prosinca 2010. godine se „ZAKLJUČAVAJU“, kao i one snimke za koje u bazi podataka nije navedena godina kada je snimka nastala.

 

Nakon 31. ožujka o.g. u te prijave više nećete moći intervenirati, bilo dodavanjem ili brisanjem izvođača, ili promjenom bilo kojih drugih podataka, osim uz posebnu proceduru, i po posebnom odobrenju Odbora za glazbu i Upravnog odbora HUZIP-a.

 

Ukoliko još niste aktivirali pristup on-line uslugama to možete učiniti na način da pošaljete e-mail na adresu online@huzip.hr u kojem ćete navesti:
1. ime i prezime;
2. e-mail adresu;
3. OIB.

 

Po primitku navedih Vaših podataka poslat ćemo Vam Vaše korisničko ime i lozinku za pristup.

 

Srdačan pozdrav
Stručna služba HUZIP-a