• 01.09.2012

VAŽNA OBAVIJEST


Poštovani  kolege,


TREBAMO VAŠE PODATKE KAKO BISMO VAM ISPLATILI PRIKUPLJENI NOVAC!


Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava jedina je nadležna organizacija kolektivne zaštite za zaštitu izvođačkih prava u Republici Hrvatskoj.


Time u obuhvat naše djelatnosti pripadaju naravno i kolektivna izvođačka prava glumaca, ukoliko se svojih prava nisu odrekli individualnim ugovorom – što je, na žalost, najčešće slučaj.


No postoje prava za koja je Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP) izričito propisao da ih se izvođači NE MOGU odreći, a to su prava na naknadu za prazne nosače zvuka i slike (takozvani „blank tape levy“- BTL).


Na žalost, ukupni prihodi nositelja prava od BTL-a su  relativno skromni, no HUZIP ih prema zakonu mora raspodjeliti vlasnicima prava, pa tako i glumcima koji su sudjelovali u emitiranim filmovima i serijama (popis u prillgu).


Kako bismo novac mogli isplatiti trebate potpisati punomoć HUZIP-u, koju prilažemo ovom dopisu. Molimo da punomoć ispune svi, dakle i oni koji su svojedobno već ispunili staru punomoć HUZIP-a, s obzirom da je u međuvremenu punomoć mjenjana jer se zakonski proširio opseg prava koja se mogu štititi kolektivno.


Punomoć popunite svim traženim podacima, te potpišite na svim za to predviđenim mjestima.


Također nam trebaju podaci o Vašem sudjelovanju u audiovizualnim djelima.


U prilogu Vam dostavljamo popis svih filmova i serija koje su emitirane  u razdoblju od 2008. – 2011. godine na 3 nacionalne televizije (HRT, Nova TV i RTL), te Vas pozivamo da na navedenom popisu označite filmove i serije u kojima ste sudjelovali, s posebnom naznakom da li ste glumili glavnu ili sporednu ulogu, a kod serija i podatak u koliko ste epizoda glumili, i također kakvu ulogu (glavnu ili sporednu).


Napominjemo da je ključno navesti radi li se o glavnoj ili sporednoj ulozi.


Svi prikupljeni podatci će se evidentirati, analizirati, po potrebi obaviti dodatne provjere, te će se stvoriti baza podataka na osnovu koje će se raspodijeliti prikupljeni novac.


Modeli i pravila raspodjele utvrditi će se tijekom listopada, pri čemu će HUZIP usko surađivati s predstavnicima HDDU-a.


S obzirom na sve okolnosti i zahtjevnost procedure, ovisno o Vašoj aktivnosti i pravovremenoj dostavi podataka, vjerujemo da bi isplata naknada mogla biti do kraja ove godine.


U slučaju bilo kakve nejasnoće slobodno nas kontaktirajte na tel: 3033-618 (gđa. Željka Ribarić – zeljka.ribaric@huzip.hr), ili putem HDDU-a.


S poštovanjem


U Zagrebu, rujan 2012.

Mario Kapetanić, dipl. iur.
Voditelj Pravne službe HUZIP-a