• 21.12.2015

OBAVIJEST - održana redovna skupština - 19.12.2015.


U subotu, 19. prosinca 2015. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika “ SAX “,
- Palmotićeva  22  u Zagrebu s početkom u 11 sati, održana je redovna skupština
Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava  sa slijedećim dnevnim redom:

 

D N E V N I   R E D


1. Izbor Radnih tijela Skupštine

2. Izvješća o radu HUZIP-a:

     a) izvješće Upravnog odbora,
     b) financijsko izvješće, izvješće Revizije i izvješće o raspodjeli izvođačke naknade
     c) izvješće o prispjelim zahtjevima za naknadne obračune naknada
     d) izvješće Nadzornog odbora

3. Rasprava o izvješćima

4. Usvajanje izvješća i odluka

5. Aktualnosti i budućnost kolektivne zaštite umjetnika izvođača

6. Međunarodna naplata izvođačke naknade

7. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2016. godinu.

8. Zakonske izmjene u 2016 godini (usklađivanje s Direktivom 2014/26/EU Europskog parlamenta i vijeća o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava...)

9. Stavljanje na raspolaganje javnosti snimljenih izvedaba (korištenje izvedaba na internetu)

     a) sudski postupak HUZIP-a protiv T-coma i Deezera
     b) individualni ugovori izvođača s diskografima, mišljenje pravne komisije
     c) situacija u Europi, Fair internet kampanja
     d) međunarodne organizacije glazbenika (AEPO-ARTIS, SCAPR)

10. Razno

Sve dodatne informacije i podatke članovi HUZIP-a mogu dobiti u Stručnoj službi HUZIP-a, 10 000 Zagreb, Ivana Broza 8a ili na tel/ 30 33 600 u toku radnog vremena te putem e-mail-a huzip@huzip.hr