• 30.11.2016

Upravni odbor  HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA  (HUZIP)  u skladu s člankom 22.Statuta HUZIP-a saziva redovnu godišnju

 

S K U P Š T I N U

 

Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati u subotu, 17. prosinca 2016. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika “ SAX “ u Zagrebu, Palmotićeva  22 , s početkom u 11 sati,  za koju se predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor Radnih tijela Skupštine

 

2. Izvješća o radu HUZIP-a:

 

  a) izvješće Upravnog odbora,
  b) financijsko izvješće,
  c) godišnje izvješće Revizije i izvješće Revizije o raspodjeli izvođačke naknade
  d) izvješće o prispjelim zahtjevima za naknadne obračune naknada
  e)  izvješće Nadzornog odbora

 

3. Rasprava o izvješćima

 

4. Usvajanje izvješća i odluka

 

5. Međunarodni sustav evidentiranja snimljenih izvedaba umjetnika izvođača (VRDB 2)

 

6. Razmjena izvođačke naknade temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora

 

7. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2017. godinu

 

8. Razno

 

Sve dodatne informacije i podatke članovi HUZIP-a mogu dobiti u Stručnoj službi HUZIP-a, 10 000 Zagreb, Ivana Broza 8a ili na tel. 01/3033 600 u toku radnog vremena te putem e-mail-a huzip@huzip.hr

 

U Zagrebu, 30. studenoga 2016.

Upravni odbor HUZIP-a