• 20.12.2016

U subotu, 17. prosinca 2016. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika “ SAX “,
- Palmotićeva  22  u Zagrebu s početkom u 11 sati, održana je redovna skupština
Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava  sa slijedećim dnevnim redom:

 

D N E V N I R E D


1. Izbor Radnih tijela Skupštine

 

2. Izvješća o radu HUZIP-a:

 

a) izvješće Upravnog odbora,
b) financijsko izvješće,
c) godišnje izvješće Revizije i izvješće Revizije o raspodjeli izvođačke naknade
d) izvješće o prispjelim zahtjevima za naknadne obračuna naknada
e) izvješće Nadzornog odbora

 

3. Rasprava o izvješćima

 

4. Usvajanje izvješća i odluka

 

5. Međunarodni sustav evidentiranja snimljenih izvedaba umjetnika izvođača (VRDB 2)

 

6. Razmjena izvođačke naknade temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora

 

7. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2017. godinu

 

8. Razno