• 04.04.2017

Poštovani umjetnici izvođači članovi HUZIP-a,

 

budući se bliži konačni obračun i isplata izvođačkih naknada za 2016. godinu obavještavamo vas da radi izmjene Zakona o doprinosima, od ove godine izvođači koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost, a izvođačka naknada im se isplaćuje u neto iznosu (HUZIP obustavlja porez na dohodak i prirez) trebaju dostaviti dodatnu dokumentaciju kojom potvrđuju svoj status:

 

- Umjetnici izvođači, članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, kojima se doprinosi za obvezna osiguranja uplaćuju iz sredstava državnog proračuna RH trebaju zatražiti od HZSU telefonski ili e-mailom potvrdu u svrhu naplate izvođačke naknade, a HZSU će potvrdu dostaviti na adresu HUZIP-a;

 

- Umjetnici izvođači koji profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost i sami plaćaju doprinose prema rješenju Porezne uprave, trebaju dostaviti na adresu HUZIP-a kopiju rješenja Porezne uprave kojim im je utvrđena obveza doprinosa za tekuću 2017. godinu. Ako nemaju rješenje za tekuću godinu, onda treba dostaviti potvrdu iz Porezne uprave da sami obračunavaju i uplaćuju mjesečne doprinose . Kopija rješenja ili potvrde može se dostaviti i skenirana na e-mail: huzip@huzip.hr

 

Napominjemo da izvođači samostalni umjetnici koji primaju naknadu u bruto iznosu i plaćaju predujam poreza na dohodak po rješenju porezne uprave, nisu obvezni dostaviti navedene potvrde.

 

Izvođači članovi HUZIP-a koji ne pripadaju niti jednoj od navedenih kategorija umjetnika ne trebaju dostavljati nikakve potvrde.