• 02.06.2017

Poštovane kolegice i kolege umjetnici izvođači, članovi HUZIP-a,

 

obavještavamo sve članove HUZIP-a da je Stručna služba HUZIP-a izvršila obradu i obračun Vaše izvođačke naknade za 2016. godinu te od 2. lipnja 2017. započela s isplatom izvođačkih naknada temeljem važećih hrvatskih zakonskih odredaba, Pravilnika o raspodjeli HUZIP-a i na osnovi Vaše punomoći kojom ste nas ovlastili da, u sklopu sustava kolektivne zaštite koju HUZIP provodi u Hrvatskoj, evidentiramo, naplatimo, obradimo i isplatimo Vam godišnju naknadu s osnova korištenja fiksiranih izvedaba na kojima sudjelujete kao umjetnici izvođači. Vaš obračun kao i detaljnu specifikaciju obračuna možete vidjeti u HUZIP-ovom online sustavu.

 

Napominjemo da je dio naknade za 2016. godinu, koji bi inače bio iskazan i isplaćen u ovom obračunu, jednom dijelu članova isplaćen u prosincu 2016. godine. Radi se o naknadi koju je HUZIP, temeljem bilateralnih ugovora, naplatio u drugoj polovini 2016. godine od inozemnih kolektivnih organizacija iz Belgije, Velike Britanije, Nizozemske, Srbije (2014.) Mađarske (za 2012. i 2015.) Švedske, Poljske i Slovenije (2011.-2013.).
Stoga je za cjelokupan iznos naknade koja Vam pripada za 2016. godinu potrebno taj iznos pribrojiti iznosu koji Vam je iskazan u ovom obračunu.

 

Također moramo naglasiti da je, zbog usklađivanja s međunarodnim standardima (sustav VRDB2 – detaljno prezentiran na našoj posljednjoj Skupštini) i za potrebe međunarodne razmjene izvođačke naknade, bilo nužno izmijeniti način raspodjele naknade unutar pojedinih reparticijskih razreda (mali korisnici, privatno kopiranje, DJ). Konkretno, umjesto dosadašnje raspodjele naknade po izvođačima, raspodjela je izvršena prema najizvođenijim pjesmama te je stoga u tim reparticijskim razredima došlo do drugačije preraspodjele naknade između pojedinih kategorija izvođača u odnosu na prethodne godine, a što je u konačnici kod nekih izvođača rezultiralo i drugačijim iznosom naknade u odnosu na prethodne godine.

 

Posebno i ponovo podsjećamo da ovu Vašu izvođačku naknadu određuju isključivo urednici svih obrađenih 137 radijskih i 30 televizijskih postaja u Republici Hrvatskoj, koji po odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP) moraju HUZIP-u prijaviti svako radijsko i televizijsko emitiranje glazbenih djela. Tijekom proteklih godina u HUZIP-ovoj bazi podataka skupio se ogroman broj od 926.501 snimaka, i 220.690 raznih izvođača, s ukupno 5.201.313 pojedinačnih sudjelovanja izvođača na najrazličitijim snimkama, no u raspodjelu ulaze samo one snimke koje su se u protekloj 2016. godini zaista koristile. Na osnovi zaprimljenih ovjerenih tzv."play lista", odnosno službenih prijava emitiranja od strane radijskih i TV urednika, u 2016. godini u programima je korišteno 303.429 raznih snimaka, koje su emitirane 15.131.741 puta. Svaku od tih preko 300.000 snimaka, i preko 15 milijuna korištenja, službe HUZIP-a pojedinačno evidentiraju, boduju sukladno Pravilniku o raspodjeli, te unose u kompjuterski program, koji u konačnici, na osnovi unesenih podataka o emitiranju, distribuira prikupljeni novac svim izvođačima koji su sudjelovali u snimanju tih djela.

 

Najemitiranija domaća snimka s evidentiranih 12.204 emitiranja je skladba „Onako od oka“ u izvedbi Gibonnija. Najizvođenija strana snimka je „Can't stop the feeling“ u izvedbi Justina Timberlakea s 8.989 evidentiranih izvođenja.

 

Kontinuirano raste broj izvođača kojima isplaćujemo naknadu, prvenstveno na osnovi novih bilateralnih ugovora koje je HUZIP zaključio sa srodnim udrugama u inozemstvu, te na osnovi velikog broja novih članova koji se učlanjuju u HUZIP posredstvom inozemnih agencija, pa je tako u raspodjeli za 2016. godinu obračunata naknada za ukupno 86.084 pojedinačnih izvođača, grupa, ansambala i orkestara.

 

HUZIP danas ima ukupno 10.438 članova, od kojih je 2.213 stranaca. Vrlo je važno da sve više naših članova koristi našu "online" aplikaciju za prijavu i kontrolu podataka u našoj bazi podataka, pa je tako u protekloj godini gotovo 2.300 članova HUZIP-a redovno koristilo taj sustav za ažuriranje svih svojih podataka, i prijavu novih snimaka (na taj način prijavljeno je do sada 30.667 novih snimaka, što je uvelike olakšalo posao našim članovima, kao i našoj administraciji).

 

Posebno pozivamo sve naše članove koji to još nisu učinili da se registriraju, i započnu koristiti online sustav jer ubuduće HUZIP više neće dostavljati običnom poštom obavijesti o isplati i potvrde o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu, već će se potvrde moći pronaći na Vašem profilu u HUZIP-ovoj online aplikaciji.

 

Za korištenje aplikacije potrebno je imati korisničko ime i lozinku koje možete zatražiti na web stranici: http://www.huzip.hr/novosti/online-prijave-snimljenih-glazbenih-izvedbi

 

Stojimo Vam i dalje na raspolaganju za svako dodatno pojašnjenje ili inicijativu, te Vas pozivamo da nam se eventualno obratite na mail adresu huzip@huzip.hr.

 

Ukoliko imate primjedbi na Vaš obračun, možete uputiti argumentirani pisani zahtjev za naknadni obračun Upravnom odboru HUZIP-a u roku od 30 dana po isplati naknade. Upravni odbor HUZIP-a će sve eventualne zahtjeve razmotriti na svojoj sjednici 12. listopada 2017. godine, te Vas o svojoj odluci izvijestiti.

 

VAŽNO: Prijave Vaših novih snimljenih izvedbi za obradu podataka za ovu 2017.godinu primaju se do zaključno 15. siječnja 2018. godine


Upravni odbor HUZIP-a