• 24.11.2017

Poštovani kolege i prijatelji,

 

pozivamo Vas na izbornu Skupštinu Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati u subotu, 09. prosinca 2017. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika "SAX", Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 11 sati.

 

 

 

Upravni odbor HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA (HUZIP) u skladu s člankom 22.Statuta HUZIP-a saziva izbornu

 

S K U P Š T I N U

 

Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati u subotu, 9. prosinca 2017. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika “ SAX “, - Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 11 sati, za koju se predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor Radnih tijela Skupštine

 

  a) izbor Radnog predsjedništva;
  b) izbor Izbornog povjerenstva;
  c) izbor Ovjerovitelja zapisnika;

 

2. Izvješća o radu HUZIP-a:

 

  a) izvješće o radu Upravnog odbora,
  b) financijsko izvješće, izvješće Revizije i izvješće o raspodjeli izvođačke naknade
  c) izvješće o prispjelim zahtjevima za naknadne obračune naknada
  izvješće Nadzornog odbora

 

3. Rasprava i usvajanje izvješća

 

4. Usklađenje Statuta i drugih akata HUZIP-a s Izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

 

5. Odluke Skupštine temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

 

6. Razrješenje dosadašnjih i izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora HUZIP-a

 

7. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2018. godinu.

 

8. Razno

 

Sve dodatne informacije i podatke članovi HUZIP-a mogu dobiti u Stručnoj službi HUZIP-a, 10 000 Zagreb, Ivana Broza 8a ili na tel. 01/30 33 600 u toku radnog vremena te putem e-mail-a huzip@huzip.hr

 

U Zagrebu, 20. studenoga 2017.

Upravni odbor HUZIP-a