• 20.12.2017

OBAVIJEST - održana izborna skupština - 09.12.2017.

 u subotu, 9. prosinca 2017. godine  u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika “ SAX “, - Palmotićeva  22  u Zagrebu s početkom u 11 sati, održana je izborna skupština Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava sa slijedećim dnevnim redom:
 
1.    Izbor Radnih tijela Skupštine:
a)      izbor Radnog predsjedništva
b)      izbor Izbornog povjerenstva
c)      izbor Ovjerovitelja  zapisnika

2.   Izvješća o radu HUZIP-a:
a)      izvješće o radu Upravnog odbora
b)      financijsko izvješće, izvješće Revizije i izvješće o raspodjeli izvođačke naknade
c)      izvješće o prispjelim zahtjevima za naknadne obračune naknada
d)      izvješće Nadzornog odbora
       
3.   Rasprava i usvajanje izvješća

4.   Usklađenje Statuta i drugih akata HUZIP-a  s izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
          

5.   Odluke Skupštine temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

6.   Razrješenje dosadašnjih i izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora HUZIP-a

7.   Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2018. godinu

8.   Razno

Sve dodatne informacije i podatke članovi HUZIP-a mogu dobiti u Stručnoj službi HUZIP-a,  10 000 Zagreb,  Ivana Broza 8a ili na tel. 01/30 33 600 u toku radnog vremena te putem e-mail-a huzip@huzip.hr