U skladu s člankom 168.d Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima HUZIP objavljuje
 
 
IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI
ZA 2017. GODINU