• 04.05.2021

  • Obrađeni podaci o emitiranjima od 170 lokalnih i nacionalnih postaja od kojih su 138 radio, a 32 televizijske postaje

  • Registrirano korištenje 335.137 različitih snimaka

  • Obračunati izvještaji o 16.577.820 emitiranja

  • Najemitiranija domaća snimka je Massimo - Mali krug velikih ljudi sa 10.728 izvođenja

  • Najemitiranija inozemna snimka je The Weeknd - Blinding Lights sa 9.151 izvođenja