• 10.06.2022

U srijedu, 8. lipnja 2022. godine u dvorani Matis Absolut, Trg Stjepana Radića 3 u Zagrebu s početkom u 10 sati, održana je redovna godišnja skupština Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Izbor Radnih tijela Skupštine
           a) izbor Radnog predsjedništva
           b) izbor zapisničara sjednice Skupštine
           c) izbor Ovjerovitelja  zapisnika
2. Izvješća o radu HUZIP-a:
           a) izvješće Upravnog odbora za 2021. godinu
           b) financijsko izvješće za 2021. godinu
           c) godišnje izvješće Revizije za 2020. godinu i izvješće Revizije o raspodjeli izvođačke naknade za 2020. godinu
           d) izvješće o prispjelim zahtjevima za naknadni obračun izvođačke naknade za 2020. godinu
           e) izvješće o raspodjeli izvođačke naknade za 2021.godinu
           f) izvješće o transparentnosti za 2021. godinu
           g) izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu       
3. Rasprava o izvješćima
4. Usvajanje izvješća i odluka
5. Usklađenje Statuta i drugih akata HUZIP-a  s Izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
6. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2022. godinu
7. Razno