• 16.12.2022

 
U srijedu, 14. prosinca 2022. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika "SAX", Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 11,30 sati, održana je redovna godišnja skupština Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Izbor Radnih tijela Skupštine
a) izbor Radnog predsjedništva
b) izbor zapisničara sjednice Skupštine
c) izbor Ovjerovitelja  zapisnika
2. Izvješća o radu HUZIP-a:
           a) izvješće Upravnog odbora za 2022. godinu
           b) godišnje izvješće Revizije za 2021. godinu i izvješće Revizije o raspodjeli izvođačke naknade za 2021. godinu
           c) izvješće o prispjelim zahtjevima za naknadni obračun izvođačke naknade za 2021.  godinu
           d) financijsko izvješće za 2022. godinu
           e) izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu       
3. Rasprava o izvješćima
4. Usvajanje izvješća i odluka
5. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2023. godinu
6. Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia)
7. Izvođačka prava na internetu - stanje
8. Katalog Jugotona
9. Razno