• 12.12.2019

U ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika “ SAX “, Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 12,30 sati, održana je redovna skupština Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Izbor Radnih tijela Skupštine
      
2. Izvješća o radu HUZIP-a:
 
        a) izvješće Upravnog odbora
        b) financijsko izvješće
        c) godišnje izvješće Revizije i izvješće Revizije o raspodjeli izvođačke naknade
        d) izvješće o transparentnosti za 2018. godinu
        e) izvješće Nadzornog odbora
        
3. Rasprava o izvješćima

4. Usvajanje izvješća i odluka

5. Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima – implementacija Direktive Europskog   
    parlamenta i Vijeća o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu

6. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2020. godinu

8. Razno

redovna skupstina huzip 2019