• 22.11.2019

Poštovani kolege i prijatelji umjetnici izvođači,

pozivamo Vas na redovnu godišnju Skupštinu Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati u ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika "SAX", Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 12,30 sati.


Upravni odbor HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA (HUZIP) u skladu s člankom 25. Statuta HUZIP-a saziva redovnu godišnju

S K U P Š T I N U

Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati u ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika “ SAX “, - Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 12,30 sati, za koju se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Radnih tijela Skupštine
     
2. Izvješća o radu HUZIP-a:

        a) izvješće Upravnog odbora
        b) financijsko izvješće
        c) godišnje izvješće Revizije i izvješće Revizije o raspodjeli izvođačke naknade
        d) izvješće o transparentnosti za 2018. godinu (https://www.huzip.hr/hr/huzip/izvjesca/izvjesce-o-transparentnosti-za-2018-godinu)
        e) izvješće Nadzornog odbora
     
3. Rasprava o izvješćima

4. Usvajanje izvješća i odluka

5. Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima – implementacija Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu

6. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2020. godinu

8. Razno


U Zagrebu, 22. studenog 2019.     

Upravni odbor HUZIP-a