• 01.06.2021

Poštovani umjetnici izvođači, članice i članovi HUZIP-a,

pozivamo Vas na izbornu Skupštinu Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati u utorak, 15. lipnja 2021. godine u kino dvorani Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78 (ulaz s istočne strane) u Zagrebu s početkom u 12 sati.

 

Pri dolasku na sjednicu molimo da se pridržavate slijedećih epidemioloških mjera:
- nošenje maske za lice;
- dezinfekcija ruku pri ulasku u dvoranu;
- održavanje fizičke distance od 2 m u svim smjerovima.


Upravni odbor HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA (HUZIP) u skladu s člankom 25. Statuta HUZIP-a saziva izbornu

S K U P Š T I N U

Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati u utorak, 15. lipnja 2021. godine u kino dvorani Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78 (ulaz s istočne strane) u Zagrebu s početkom u 12 sati, za koju se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Radnih tijela Skupštine
           a) izbor Radnog predsjedništva
           b) izbor Izbornog povjerenstva
           c) izbor Ovjerovitelja  zapisnika

2. Izvješća o radu HUZIP-a:
            a) izvješće Upravnog odbora za 2020. godinu
            b) financijsko izvješće za 2020. godinu
            c) godišnje izvješće Revizije za 2019. godinu i izvješće Revizije o raspodjeli izvođačke naknade za 2019. godinu
            d) izvješće o prispjelim zahtjevima za naknadni obračun izvođačke naknade za 2019. godinu
            e) izvješće o transparentnosti za 2019. i 2020. godinu (https://www.huzip.hr/hr/huzip/izvjesca/izvjesce-o-transparentnosti-za-2019-godinu)
           f) izvješće Nadzornog odbora 2020. godinu      

3. Rasprava o izvješćima

4. Usvajanje izvješća i odluka

5. Suradnja s glazbeničkim udrugama u pomoći glazbenim umjetnicima u vrijeme pandemije

6. Izmjene i dopune ZAPSP-a u odnosu na digitalno tržište

7. Razrješenje dosadašnjih i izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora HUZIP-a

8. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2021.  godinu

9. Razno

U Zagrebu, 31. svibnja 2021.                                                                                                                   Upravni odbor HUZIP-a

 


Lokacija dvorane: