• 30.11.2022

Poštovani umjetnici izvođači, članice i članovi HUZIP-a,

pozivamo Vas na redovnu godišnju Skupštinu Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati 14. prosinca 2022. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika "SAX", Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 11,30 sati.


Upravni odbor HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA (HUZIP) u skladu s člankom 25. Statuta HUZIP-a saziva
 

S K U P Š T I N U


Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati 14. prosinca 2022. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika "SAX", Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 11,30 sati za koju se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Radnih tijela Skupštine
a) izbor Radnog predsjedništva
b) izbor zapisničara sjednice Skupštine
c) izbor Ovjerovitelja  zapisnika
2. Izvješća o radu HUZIP-a:
            a) izvješće Upravnog odbora za 2022. godinu
            b) godišnje izvješće Revizije za 2021. godinu i izvješće Revizije o raspodjeli
   izvođačke naknade za 2021. godinu
             c) izvješće o prispjelim zahtjevima za naknadni obračun izvođačke naknade za 2021.  
    godinu
d) financijsko izvješće za 2022. godinu
             e) izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu       
3. Rasprava o izvješćima
4. Usvajanje izvješća i odluka
5. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2023. godinu
6. Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia)
7. Izvođačka prava na internetu - stanje
8. Katalog Jugotona
9. Razno

U Zagrebu, 29. studenog 2022.                      

Upravni odbor HUZIP-a