• 25.05.2022

Poštovani umjetnici izvođači, članice i članovi HUZIP-a,

pozivamo Vas na redovnu godišnju Skupštinu Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati 8. lipnja 2022. godine u dvorani Matis Absolut, Trg Stjepana Radića 3 u Zagrebu s početkom u 10 sati.

 

Upravni odbor HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA (HUZIP) u skladu s člankom 25. Statuta HUZIP-a saziva

S K U P Š T I N U

Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati 8. lipnja 2022. godine u dvorani Matis Absolut, Trg Stjepana Radića 3 u Zagrebu s početkom u 10 sati za koju se predlaže slijedeći

DNEVNI RED
1. Izbor Radnih tijela Skupštine
           a) izbor Radnog predsjedništva
           b) izbor zapisničara sjednice Skupštine
           c) izbor Ovjerovitelja  zapisnika
2. Izvješća o radu HUZIP-a:
           a) izvješće Upravnog odbora za 2021. godinu
           b) financijsko izvješće za 2021. godinu
           c) godišnje izvješće Revizije za 2020. godinu i izvješće Revizije o raspodjeli izvođačke naknade za 2020. godinu
           d) izvješće o prispjelim zahtjevima za naknadni obračun izvođačke naknade za 2020. godinu
           e) izvješće o raspodjeli izvođačke naknade za 2021.godinu
           f) izvješće o transparentnosti za 2021. godinu
           g) izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu       
3. Rasprava o izvješćima
4. Usvajanje izvješća i odluka
5. Usklađenje Statuta i drugih akata HUZIP-a  s Izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
    (Statut, Pravilnik o članstvu, Pravilnik o fondovima, Pravilnik o raspodjeli)
6. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2022. godinu
7. Razno

 

U Zagrebu, 20. svibnja 2022.

Upravni odbor HUZIP-a