Poziv na skupštinu  
  • 04.12.2023

Poštovani umjetnici izvođači, članice i članovi HUZIP-a,


pozivamo Vas na redovnu godišnju Skupštinu Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati 20. prosinca 2023. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika "SAX", Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 11,30 sati.

 

Upravni odbor HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA (HUZIP) u skladu s člankom 25. Statuta HUZIP-a saziva

S K U P Š T I N U


Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava koja će se održati 20. prosinca 2023. godine u dvorani Kluba hrvatskih glazbenika "SAX", Palmotićeva 22 u Zagrebu s početkom u 11,30 sati za koju se predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor Radnih tijela Skupštine
           a) izbor Radnog predsjedništva
           b) izbor zapisničara sjednice Skupštine
           c) izbor Ovjerovitelja  zapisnika

2. Izvješća o radu HUZIP-a:
            a) izvješće Upravnog odbora za 2023. godinu
            b) godišnje izvješće Revizije za 2022. godinu i izvješće Revizije o raspodjeli izvođačke naknade za 2022. godinu
            c) izvješće o prispjelim zahtjevima za naknadni obračun izvođačke naknade za 2022. godinu
            d) financijsko izvješće za 2023. godinu
            e) izvješće Nadzornog odbora za 2023. godinu 

3. Rasprava o izvješćima

4. Usvajanje izvješća i odluka

5. Poslovni i financijski plan HUZIP-a za 2024. godinu

6. Izvođačka prava na internetu - stanje

7. Katalog Jugotona

8. Razno

 

U Zagrebu, 22. studenog 2023.                                                          

Upravni odbor HUZIP-a