• 13.04.2023

STRUČNO MIŠLJENJE DR. MICHALYJA FICSORA VEZANO UZ PITANJE VLASNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE NAD KATALOGOM BIVŠEG PODUZEĆA JUGOTON

Nastavno na pravomoćnu sudsku presudu, potvrđenu i od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske, kojom je katalog Jugotona nastao prije privatizacije te tvrtke vlasništvo Republike Hrvatske, a s obzirom na izričitu odredbu čl. 149 posebice st. 4 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, prema kojoj će se, ako proizvođač fonograma nema uredan ugovor s izvođačem za korištenje snimaka na internetu, ta prava za izvođače ostvarivati kolektivno prema proizvođaču fonograma, bilo je potrebno od nezavisnog stručnjaka još jednom dobiti potvrdu o tome tko je proizvođač fonograma, a tko nositelj prava proizvođača fonograma u pogledu kataloga Jugotona za koji je definitivno utvrđeno da nije privatiziran, i da stoga nije u vlasništvu Croatia Recordsa već je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Budući s jedne strane Croatia Records i dalje upravlja s navedenim katalogom kao da navedenih pravomoćnih presuda nema, te nelegalno objavljuje izdanja koja su po svim svjetskim uzusima tipični „pirati“ (bez ugovora s vlasnikom snimke i bez ugovora s izvođačima na tim snimkama), a s druge strane Republika Hrvatska usprkos pravomoćnoj presudi ne poduzima ništa kako bi preuzela vlasništvo i upravljanje nad tim katalogom, Upravni odbor HUZIP-a je donio odluku da se zatraži mišljenje svjetskog autoriteta za autorska i srodna prava, dr. Michalyja Ficsora.

 

Dr. Mihaly Ficsor (rođen 1938g.), ravnatelj i pomoćnik ravnatelja WIPO-a (World intelectual property organisation), bio je na čelu odjela WIPO-a zaduženog za autorska i srodna prava od 1985. do 1999 godine.
Tijekom karijere, između ostalog, obnašao je dužnost suca centralnog distrikta u Budimpešti, ravnatelja Mađarskog zavoda za intelektualno vlasništvo, direktora Artisjus (mađarska udruga za kolektivnu zaštitu autorskih prava), a nakon odlaska u mirovinu redovni je savjetnik WIPO-a, EU-a, kao i mnogih Vlada u svijetu.
Trenutačno je član, i u dva mandata predsjednik Mađarskog vijeća eksperata za autorska i srodna prava.  
Objavio je veliki broj članaka i nekoliko stručnih knjiga, poput “The Law of Copyright and the Internet” (a commentary on the WCT and the WPPT), objavljen od strane Oxford University Press 2002g., zatim “Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO”, objavljen od strane WIPO-a 2003g. (drugo izdanje biti će objavljeno u jesen 2023g.), kao i tri izdanja “Collective Management of Copyright and Related Rights” (1990, 2002 and 2022), također objavljena kao izdanje WIPO-a.

 

Dr. Ficsor je analizirao dokumentaciju vezanu uz pretvorbu i privatizaciju bivšeg Jugotona, zakonska rješenja i sudske presude, te se njegovi zaključci na (originalnom) engleskom te u hrvatskom prijevodu nalaze na slijedećim poveznicama:
Expert Opinion-Dr Fiscor-Jugoton (original)
Expert Opinion-Dr Fiscor-Jugoton-Hrvatski (prijevod)  
a slijedom istih utvrđuje se da je upravo Republika Hrvatska vlasnik fonograma i nositelj prava proizvođača fonograma, te da je Republika Hrvatska dužna zaključiti ugovor s izvođačima, odnosno, u slučaju da ne zaključi takav ugovor, Republika Hrvatska će biti obveznik u odnosu na HUZIP sukladno čl. 149. st. 4. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

 

Sukus zaključaka je slijedeći:
1.    Republika Hrvatska je vlasnik mastera i vlasnik fonograma;
2.    Republika Hrvatska je ujedno i nositelj prava proizvođača fonograma;
3.    Na osnovi priložene i dostupne dokumentacije ne postoji nikakav pravni slijed niti zakonske pretpostavke na osnovi kojih bi neko privatno trgovačko društvo bilo vlasnik prava proizvođača fonograma;  
4.    Digitaliziranje starih master snimaka bez dozvole vlasnika snimke i bez dozvole izvođača na tim snimkama je nelegalno (samim time sva izdanja Croatia Recordsa koja sadrže snimke originalno objavljene prije 1993. godine su nelegalna, odnosno klasični „pirati“);
5.    Nositelj prava proizvođača fonograma se ne postaje sporazumom s izvođačima već sporazumom s vlasnikom fonograma, dakle Republikom Hrvatskom;Nastavno na navedeno, Upravni odbor HUZIP-a je donio odluku da se, sukladno obvezama koje je HUZIP preuzeo putem punomoći koju su potpisali naši članovi, angažira odvjetnički ured za poduzimanje svih potrebnih pravnih radnji usmjerenih na stupanje u vlasništvo Republike Hrvatske fonograma bivšeg poduzeća Jugoton, kako bi se na taj način zaštitio interes svih članova HUZIP-a čije se izvedbe nalaze na snimkama originalno objavljenim na izdanjima Jugotona nastalim prije 1993. godine.